Dopravná značka IS40a

IS 40a - Smerová tabuľa pre cyklistov (s jedným cieľom)

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Z tejto tabuľky cyklista vyčíta ,že ide správnym smerom do Patiniec a číslo tejto cestičky je 25.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne