IS-39

IS 39 - hranica štátu

Zákon

Značka vyznačuje miesto vstupu do susedného štátu s názvom štátu a hranicu medzi nimi; ak ide o členský štát Európskej únie, na modrú plochu okolo názvu štátu sa vyznačí 12 žltých hviezdičiek.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne