IS-37a

IS 37a - označenie začiatku obce v jazyku maďarskej menšiny

Zákon

Značka informatívne označuje začiatok obce v jazyku národnostnej menšiny.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka znamená pomenovanie obce v jazyku národnostnej menšiny, napr. v blízkosti štátnych hraníc.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne