IS-36d

IS 36d - koniec miestnej časti obce

Zákon

Značka informuje o skončení obce alebo časti obce z hľadiska platnosti ustanovení pravidiel cestnej premávky, ktoré sa vzťahujú na pravidlá správania sa v obci. Značka IS 36b končí platnosť značky IS 36a; ak platnosť značky IS 36c nebola skôr skončená značkou IS 36d, značka IS 36b končí platnosť značky IS 36c. Značka IS 36d končí platnosť značky IS 36c; ak platnosť značky IS 36a nebola skôr skončená značkou IS 36b, značka IS 36d končí platnosť značky IS 36a. Značky IS 36b a IS 36d končia platnosť značky B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne