IS-36a

IS 36a - obec

Zákon

Značka informuje o názve a o začiatku obce alebo časti obce, pričom vymedzuje miesto, od ktorého platia ustanovenia pravidiel cestnej premávky, ktoré upravujú správanie sa v obci, ako napríklad najvyššia dovolená rýchlosť, jazda v jazdných pruhoch a podobne. Značky IS 36a a IS 36c končia platnosť značky B 31a, ak nie je skôr skončená inak; značky možno použiť samostatne alebo ich kombinovať.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne