IS-32c

IS 32c - kilometrovník

Zákon

Značka informuje, že ak je cesta rozdelená na úseky (tzv. uzly), na značke sa vyznačuje v hornej časti číslo úseku (uzla) a v spodnej časti vzdialenosť v kilometroch od začiatku tohto úseku (uzla). V hornej časti sa uvedie číslo cesty.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Úsek cesty rozdelený na uzly a momentálne som na 5,5 km tohto úseku / uzla /


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne