IS-32b

IS 32b - kilometrovník

Zákon

Značka vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku diaľnice alebo rýchlostnej cesty a o smere k najbližšiemu stanovišťu núdzového volania. V hornej časti sa uvedie číslo diaľnice alebo rýchlostnej cesty.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Informácia pre vodiča , že sa momentálne nachádza na diaľnici ,na 351,5 km, a kde si môže v núdzi zavolať.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne