IS-32a

IS 32a - kilometrovník

Zákon

Značka vyznačuje vzdialenosť v kilometroch od začiatku cesty. V hornej časti sa uvedie číslo cesty I., II. alebo III. triedy.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Malá žltá tabuľka znamená informáciu pre vodiča , že sa nachádza v tomto prípade na ceste I. triedy č.cesty 18, a nachádza sa presne na 124,5 km tejto cesty.Slúži aj pre orientáciu, keby ste mali dopravnú nehodu a potrebujete udať popis , kde sa nachádzate.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne