IS-31

IS 31 - medzinárodná trasa

Zákon

Značka informuje o čísle cesty pre medzinárodnú premávku. Číslo cesty sa uvádza za písmenom „E“. Na zlepšenie orientácie sa používa symbol značky IS 31 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tabuľka s označením cesty na zelenom podklade znamená medzinárodné trasy.Spájanie hlavných alebo veľkých miest.Praha, Budapest, Berlín, Waršava,....


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne