IS-30

IS 30 - cesta II. triedy

Zákon

Značka informuje o čísle cesty II. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa na cestách II. triedy používa symbol značky IS 30 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Označenie ciest s troma číslicami je označenie ciest II. triedy.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne