IS-3

IS 3 - návesť pred križovatkou

Zákon

Značka informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom ležiacich priamo a mimo diaľnice s číslom pokračujúcej cesty a o počte a usporiadaní jazdných pruhov. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke IS 2.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne