IS-29

IS 29 - cesta I. triedy

Zákon

Značka informuje o čísle cesty I. triedy; na značke je vyobrazené číslo. Na zlepšenie orientácie sa na cestách I. triedy používa symbol značky IS 29 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Označenie ciest od 1-99 / čiže dvojčíslie / znamená cestu I.triedy.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne