IS-28

IS 28 - rýchlostná cesta

Zákon

Značka informuje o čísle rýchlostnej cesty; na značke je vyobrazené písmeno „R“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa na rýchlostnej ceste používa symbol značky IS 28 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne