IS-27

IS 27 - diaľnica

Zákon

Značka informuje o čísle diaľnice; na značke je vyobrazené písmeno „D“ a číslo. Na zlepšenie orientácie sa na diaľnici používa symbol značky IS 27 na návestiach pred križovatkami a na smerových tabuliach.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne