IS-26

IS 26 - smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

Zákon

Značka vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy v celom priebehu až po vyústenie na pôvodnú cestu. Značka sa používa pred každou križovatkou, kde trasa mení smer alebo kde nie je jej priebeh zrejmý, a pred každou významnejšou križovatkou bez ohľadu na ďalší smer trasy. Na vyznačenie priameho smeru sa značka IS 26 umiestňuje zvislou šípkou smerujúcou hore.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Žltý podklad znamená obchádzka a šípka - smer.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne