IS-25

IS 25 - smerová tabuľa na vyznačenie obchádzky

Zákon

Značka informuje o cieli a smere priebehu obchádzkovej alebo odklonovej trasy. Značka sa používa v prípadoch, keď sa trasy rozdeľujú podľa jednotlivých cieľov alebo ak na tej istej ceste prebieha viac obchádzok alebo odklonov, ktoré smerujú k rozličným cieľom. Vyznačuje smer obchádzky alebo odklonovej trasy z dôvodu uzávierky cesty. Značka sa umiestňuje pred každou križovatkou, na ktorej obchádzková alebo odklonová trasa mení smer a tam, kde priebeh obchádzky alebo odklonu nie je jednoznačný. Na značke sa uvádza vzdialenosť k cieľu.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Obchádzka a vyznačený smer na Novú Bošácu.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne