Dopravná značka IS23d

IS 23d - smerová tabuľa k náboženskému cieľu


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne