Dopravná značka IS23c

IS 23c - smerová tabuľa k náboženskému cieľu


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne