IS-22a

IS 22a - smerová tabuľa k inému cieľu

Zákon

Značka vyznačeným vhodným nápisom, symbolom, piktogramom informuje o smere, prípadne o vzdialenosti k inému významnému cieľu, ako k obci alebo k jej časti, ktorý má dopravný význam pre účastníkov cestnej premávky, napríklad k letisku, k autobusovej alebo železničnej stanici, k prístavu alebo k stanici technickej alebo emisnej kontroly a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Smerová tabuľa k letisku.Nie je to výstražná značka "letisko "


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne