IS-21

IS 21 - smerová tabuľa k miestnemu cieľu

Zákon

Značka informuje o smere a prípadne o vzdialenosti k časti obce.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Tabuľka na bielom podklade znamená obec, alebo časť obce.V tomto prípade smer a koľko km.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne