IS-20a

IS 20a - smerová tabuľa pre príjazd k rýchlostnej ceste

Zákon

Značka informuje o smere príjazdu k rýchlostnej ceste, pričom značka IS 20a sa nesmie použiť v poslednej križovatke pred odbočením na rýchlostnú cestu.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne