IS-2

IS 2 - návesť pred križovatkou

Zákon

Značka informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o smeroch k vyznačeným cieľom ležiacim priamo a mimo diaľnice s číslom pokračujúcej cesty. Ako prvý sa uvádza najvzdialenejší cieľ, posledný sa uvedie názov a označenie nasledujúcej križovatky. Na odbočenie sa vždy uvedie aj názov predmetnej križovatky. Vedľa cieľa sa môže uviesť aj číslo cesty, po ktorej je cieľ dosiahnuteľný aj keď táto cesta nie je pokračujúcou cestou. Základná plocha značky na diaľnici alebo na rýchlostnej ceste je vždy zelenej farby, ak je cieľ dostupný po ceste I., II. alebo III. triedy uvedie sa na základnej zelenej ploche subplocha modrej farby s uvedením názvu cieľa. Ak sa značka použije na inej ceste, neuvádza sa označenie križovatky a farba podkladovej dosky je modrá. Ak sa použije na miestnych cestách iba na návestenie miestnych a iných cieľov, je farba podkladovej dosky biela, nápisy a šípky (symboly) sú čierne. Miestny cieľ alebo iný cieľ sa uvedie v bielej subploche na základnej zelenej ploche. Na bielej subploche sú texty a symboly čierne. Ak ciele sú dostupné po obchádzkovej alebo odklonovej trase, možno ich vyznačiť na žltej ploche alebo subploche.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne