IS-1b

IS 1b - návesť pred križovatkou

Zákon

Značka informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve a vzdialenosti k najbližšej križovatke a o čísle výjazdu (odbočenia) z priameho smeru diaľnice alebo rýchlostnej cesty, ktoré zodpovedá staničeniu križovatky. Významový symbol značky IS 1b s číslom výjazdu bez názvu križovatky sa používa nad každou nasledujúcou návesťou pred križovatkou, ktorá uvádza ciele v smere odbočenia.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je to informácia , že bude na diaľnici výjazd a to číslo znamená číslo výjazdu.napr. mám poruchu na vozidle, nemôžem dosiahnuť potrebnú rýchlosť, tak musím opustiť diaľnicu.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne