IS-1a

IS 1a - návesť pred križovatkou

Zákon

Značka informuje na diaľnici a rýchlostnej ceste o názve najbližšej križovatky diaľnic, diaľnice a rýchlostnej cesty alebo rýchlostných ciest s uvedením čísel križujúcich ciest a vzdialenosti k nej.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka nás informuje , že o dva kilometre prídem na križovatku , smer Trnava a tam sa môžem rozhodnúť, či odbočím na diaľnicu alebo rýchlostnú cestu.NIE JE TO VZDIALENOSŤ DO TRNAVY.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne