IS-19a

IS 19a - smerová tabuľa pre príjazd k diaľnici

Zákon

Značka informuje o smere príjazdu k diaľnici, pričom značka IS 19a sa nesmie použiť v poslednej križovatke pred odbočením na diaľnicu.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne