IS-16

IS 16 - návesť pred obchádzkou (odklonom)

Zákon

Značka informuje o smere a priebehu obchádzky alebo odklonovej trasy pre uzávierku cesty. Na značke je podľa potreby vyznačená dĺžka uzávierky a dĺžka obchádzky.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne