IS-13

IS 13 - návesť pred križovatkou s obmedzením

Zákon

Značka informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou a o smere obchádzania. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je to informácia pre tých vodičov, ktorí presahujú okamžitú výšku svojho vozidla, že nemôžu ísť rovno ale musia ísť v smere šípky t.z. obísť pre nich vytvorenú prekážku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne