IS-12

IS 12 - návesť pred križovatkou s obmedzením

Zákon

Značka informuje o obmedzení premávky za najbližšou križovatkou. Na značke je podľa potreby vyznačený symbol z príslušnej zákazovej značky.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je to informácia pre tých , ktorý presahujú tonáž vyobrazenú na tabuli, preto musia odbočiť v tomto prípade doprava.Rovno nemôžu pokračovať.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne