IS-10

IS 10 - návesť pred križovatkou

Zákon

Značka informuje o smere k vyznačeným cieľom z najbližšej okružnej križovatky, prípadne aj o vzdialenosti k nej. Pre farebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel ciest platia podmienky ako pri značke IS 9.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne