Dopravná značka IP9

IP 9 - podchod alebo nadchod

Zákon

Značka informuje o blízkosti podchodu alebo nadchodu. Bezbariérový podchod alebo nadchod sa označuje spolu s dodatkovou tabuľkou E 12 alebo E 15.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Túto značku by chodci mali v plnej miere rešpektovať v záujme ich bezpečnosti prechádzania cez vozovku.Použiť podchod alebo nadchod.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne