Dopravná značka IP4

IP 4 - slepá pozemná komunikácia

Zákon

Značka označuje cestu, ktorá sa ďalej končí alebo ktorou nemožno ďalej pokračovať v jazde.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Cesta sa končí.Slepá ulica.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne