Dopravná značka IP3b

IP 3b - jednosmerná premávka

Zákon

Značka označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou B 2. Značka sa umiestňuje v mieste, kde sa úsek s jednosmernou premávkou začína.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

To je jednosmerka - z druhej strany je značka opačného významu , zakazuje vjazd všetkým vozidlám.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne