Dopravná značka IP3a

IP 3a - jednosmerná premávka

Zákon

Značka označuje jednosmernú cestu, ktorá sa v protismere spravidla označuje značkou B 2 a; značku možno použiť ako predbežnú značku k značke IP 3b.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto značka sa nachádza na obojsmerke a keď odbočím smere šípky doprava alebo doľava dostanem sa na jednosmerku.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne