Dopravná značka IP34a

IP 34a - všeobecné informácie o dopravných obmedzeniach

Zákon

Značka informuje o dopravných situáciách, obmedzeniach cestnej premávky a prejazdnosti horských priechodov a iných kolíznych bodoch, ako je napríklad priesmyk, tunel, most a podobne.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne