Dopravná značka IP33a

IP 33a - všeobecne najvyššie dovolené rýchlosti

Zákon

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak prechádzam hranicami štátu, preštudujem si tabuľu najvyšších dovolených rýchlosti v tom ktorom štáte sa momentálne nachádzam.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne