Dopravná značka IP32

IP 32 - bezpečná vzdialenosť

Zákon

Značka v spojení so značkou Bezpečná vzdialenosť (V 15) vyjadruje pri priaznivých dopravných a poveternostných podmienkach odporúčanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za sebou, ktorá je zobrazená medzi dvomi vozidlami na značke IP 32.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Ak neviem ,či dodržiavam dobrú vzdialenosť medzi vozidlami ,skontrolujem si to na ceste a to tak , aby medzi mnou a vozidlom predo mnou boli na zemi tieto šípky. Čiže vozidlo- nechám odstup 3-och šípok a tak pôjdem ja.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne