Dopravná značka IP30

IP 30 - zmena miestnej úpravy

Zákon

Značka vhodným nápisom a symbolom upozorňuje na zmenu miestnej úpravy cestnej premávky, zmenu v organizácii dopravy, nezvyčajné stavebné usporiadanie cesty a podobne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Táto veľká tabuľa znamená upozornenie pre vodičov, napr. zmena hlavnej a vedľajšej cesty.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne