Dopravná značka IP29

IP 29 - úniková zóna

Zákon

Značka informuje o možnosti núdzového zastavenia vozidla v prípade jeho technickej poruchy.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Túto únikovú zónu použijem vtedy , keď zistím náhlu poruchu na vozidle ,náhlu nevoľnosť,a pod.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne