Dopravná značka IP28b

IP 28b - koniec obytnej zóny

Zákon

Značky vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne