Dopravná značka IP28a

IP 28a - obytná zóna

Zákon

Značka vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v obytnej zóne.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Je to obytná zóna , kde je veľa blokov, deti sa hrajú na ceste a chodia tam aj vozidlá.Navzájom sa každý musí rešpektovať a maximálna rýchlosť vozidiel je 20-tka. Deti musia umožniť vozidlám prejazd.


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne