Dopravná značka IP27a

IP 27a - zóna s plateným parkovaním

Zákon

Značka vyznačuje oblasť, kde státie vozidiel je dovolené len na vyznačených parkovacích miestach a za dodržania podmienok vyplývajúcich z použitého symbolu príslušnej značky a spresňujúcich údajov, napríklad času regulácie alebo platenia, spôsobu platenia alebo regulovania a podobne. Inak je vodičom vozidiel na takto označenom území stáť zakázané. Symbol značky IP 17a možno v prípade potreby zameniť za symbol značky IP 17b.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne