Dopravná značka IP26b

IP 26b - koniec školskej zóny

Zákon

Značka vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne