Dopravná značka IP26a

IP 26a - školská zóna

Zákon

Značka vyznačuje oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v školskej zóne.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne