Dopravná značka IP25b

IP 25b - koniec pešej zóny

Zákon

Značka vyznačuje územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne