Dopravná značka IP25a

IP 25a - pešia zóna

Zákon

Značka vyznačuje územie (časť obce a podobne) určené predovšetkým pre chodcov, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke v pešej zóne.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne