Dopravná značka IP24a

IP 24a - zóna s dopravným obmedzením

Zákon

Značka vyznačuje oblasť (časť obce a podobne), kde platí zákaz alebo obmedzenie vyplývajúce z použitých symbolov značky alebo značiek.

Výklad inštruktora

Mária Kočišová

Dopravné obmedzenie v tomto prípade je ,že tu nesmiete s vozidlom stáť.Zákaz stá-tia.Môžem tu len zastaviť/ urýchlený nástup, výstup, zloženie a vyloženie nákladu./


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne