Dopravná značka IP23b

IP 23b - Koniec diaľnice

Zákon

Značka označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne