Dopravná značka IP22b

IP 22b - Koniec rýchlostnej cesty

Zákon

Značka označuje koniec cesty, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne