Dopravná značka IP22a

IP 22a - Rýchlostná cesta

Zákon

Značka označuje cestu, na ktorej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici a rýchlostnej ceste. Rýchlostné cesty, ktoré nie sú spoplatnené, sa označujú dodatkovou tabuľkou s textom „BEZ ÚHRADY“ v troch jazykoch.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne