Dopravná značka IP21b

IP 21b - koniec tunela

Zákon

Značka označuje miesto, kde sa končí platnosť pravidiel cestnej premávky pre správanie v tuneli.

Výklad inštruktora


Môžete si dopravné značky stiahnuť alebo precvičiť samostatne